26 Kasım 2016 Genel Kurul Kararı Alınmıştır

Değerli Kafa Tabanı Derneği Üyeleri,
Derneğimiz Yönetim Kurulu toplantısında 26 kasım 2016 günü genel kurul kararı almıştır.
Genel kurulda derneğimizin tüzüğündeki değişiklik önerileri gerekli görülmüştür.
Yönetim kurulunca değişiklik önerileri ekte sunulmuştur(değişiklikler kırmızı renk ile belirtilmiştir).
Bu konuda görüş ve önerilerinizi genel kurulda tartışarak oylayacağız.
Genel kurulda seçim yapılacaktır. Yeni yönetim kurulu belirlenecektir.


İlk Toplantı:
Tarih: 26 Kasım 2016 Cumartesi, saat 15:00
Yer: İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu
Çoğunluk sağlanmadığında


İkinci Toplantı:
Tarih: 3 Aralık 2016, Cumartesi, saat 15:00
Yer: İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu


Saygılarımla,
Prof. Dr. İlhan Elmacı
Başkan
Kafa Tabanı Derneği Yönetim Kurulu adına