Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti gönderimi 15 Kasım 2019 da sona eriyor. Bildiriler Akademik yükseltmeye uygun olarak kitapçıkta tam metin basılacaktır.