Kafa Tabanı Derneği

Derneğimiz; kafa tabanı hastalıkları tanı ve tedavisi ile ilgili bilimsel araştırma yapanları aydınlatmak, konuya ilgi duyanları bünyesinde toplamak; ülkemizde kafa tabanı ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavi tekniklerinin ve yöntemlerinin ilerlemesine ve yayılmasına çalışmak, bilimsel çalışmaları teşvik etmek, hastaların bilinçli ve uygun tedavi imkanlarına sahip olmaları için uğraşmak, ülkemizde kafa tabanı hastalıkları tanı ve tedavisi ile ilgili standartları belirlemek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, yeterlilik kurulu oluşturarak bu konuda uygulama kurallarının belirlenmesini ve standartlarının oluşturulmasını sağlamak, yurt dışı dernekleri ile ulusal ve uluslararası ortak eğitim faaliyetleri düzenlemek amacı ile kurulmuştur.